E vërteta e Ligjit kundër Diskriminimit

Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi që shkaktoi për javë të tëra një debat që në fakt i bëri mirë shoqërisë shqiptare, sapo ka hyrë në fuqi, pas botimit në Fletoren Zyrtare. I komunikuar jo saktësisht nga media si një “ligj për homoseksualët”, kjo nismë që në llojin e vet është ndër më të mirat në krahasim me ligjet e ngjashme në vendet e tjera të rajonit, sapo ka filluar “sagën” e implementimit. Dhe nuk është një ligj vetëm për komunitetin gay në Shqipëri, por për këdo qytetar, gay apo jo, që do të diskriminohet për shkaqe nga më të ndryshme.
Organizatat ndërkombëtare dhe ato vendase për të drejtat e njeriut e kanë një sy hapur e një vesh gati për të monitoruar zbatimin e plotë të tij, duke mos u kënaqur vetëm me miratimin e tij.