Seksi “natyror” dhe Gjinia “njerezore”

Njeriu mendohet të ketë filluar te populloje Tokën rreth 2.3-2.4 milionë vjet më parë. Në fillim, njerëzit jetonin në grumbuj, e koncepti i familjes nuk ishte formuar. Ama, gjithnjë kanë ekzistuar dy sekse te ndryshme, qe u vendos te quheshin njëri femër – female – femme – femina etj, dhe tjetri mashkull – male – maschio etj. Por cfarë nënkuptoi njerëzimi me këto?

“Mashkull () i referohet seksit të një organizmi, ose pjesë e një organizmi, që është i aftë te prodhojë gamete të vogla të lëvizshme, të quajtura spermatozoide.”

Pra, kur flasim për mashkull ose femër ne fjalor gjejmë përcaktimin biologjik te fjales. Po c’është mashkulli – dhe si ka ndryshuar ai?

Në fillimet e shoqërise njerëzore, nuk ishte mashkulli i njejtë, me te njejtat tipare që është sot. Nuk ishte mashkulli lideri (sic ndodh rëndom ne shoqërite e paemacipuara). Përkundrazi, shoqeria ishte matriakat – sundonte gruaja. Në fakt, në këtë periudhë, si n jë lidere, shohim “femrën” si një njeri, të fortë, drejtues, vendimmarres. Kjo do të ndryshonte më vonë, në momentin kur mashkulli filloj të merrte në dorë ekonomine, kjo ndodhi për shkak te fizikut te tij. Në këtë cast – evidentohen dy përcaktime.