Ushtria Shqiptare “hap dyert” per homoseksualet

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, në bashkëpunim me Forcat e Armatosura dhe me OSBE publikuan sot në Tiranë Udhëzuesin për të Drejtat dhe Liritë Themelore të Njeriut të personelit të Forcave të Armatosura.

Me rastin e prezantimit të këtij manuali, u zhvillua në Akademinë e Mbrojtjes një Konferencë Kombëtare për këtë cështje ku një prej pikave të diskutimit ishte dhe cështja e të drejtave të homoseksualëve në rradhët e Ushtrisë. Diskutimi u krye në prani të gjeneralëve dhe kolonelëve kryesorë të Shtabit të Përgjithshëm si dhe në prani të ndërkombëtarëve.