Mbi Homofobine Shqipetare

Pyetja e parë që duhet shtruar është; nga buron homofobia shqiptare? Nga injoranca, do ishte përgjigja më e thjeshtë. Ta shikosh homoseksualitetin si deviacion … apo si sëmundje që do shkatërrojë njerëzimin kërkon një masë solide injorance, si mbi historinë e shoqërisë njerëzore edhe mbi homoseksualizmin.

Së pari, sepse ka nja dyzet vjet, që nga 1970, që homoseksualizmi nuk konsiderohet si sëmundje apo deviacion nga mjekësia. Së dyti, sepse marrëdhënia seksuale mes individëve të të njëjtit seks është po aq e lashtë sa vetë njerëzimi. Heteronormativiteti (d.m.th përcaktimi i heteroseksualizmit si norma e duhur sociale) është një fenomen social dhe jo natyror.